Skil

Garancia

Az ön által vásárolt Skil és Skil Masters termékre a 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet alapján a gyártási és anyaghibákból eredő meghibásodásokra jótállást vállalunk a vásárlás napjától számítva a Jótállási Jegy és a vásárlást igazoló számla (vagy másolata) egyidejű bemutatásával:

  • 12 hónap gyártói jótállás ipari vagy hivatásszerű használat vagy azzal egyenértékű igénybevétel esetén minden készülékre. (kerti gép, elektromos kéziszerszám, mérőműszer)
  • 24 hónap (kötelező + gyártói) jótállás a fogyasztói szerződés keretén belül érvényesített igény esetén minden készülékre (kerti gép, elektromos kéziszerszám, mérőműszer), kivéve az akkuegységek és töltőikre, illetve egyéb együtt szállított tartozékokra, amelyekre 12 hónap.

Kérjük a gépet mellékelt használati utasításban foglalt célokra és a leírtak figyelembe vételével használja. Az ettől eltérő használat, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, erőszakos külső behatás, elemi kár, a készülék burkolatának illetéktelen megbontása esetén a garancia nem érvényesíthető.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a gépeinkhez eredeti tartozékok használatát javasoljuk. A nem eredeti gyári tartozékok használatából eredő meghibásodásokért és esetleges balesetekért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ezen túlmenően az adott gép a jótállását is elveszítheti. Nem tartoznak a jótállás körébe a karbantartások, a természetes elhasználódásra, vagy a karbantartás hiányára visszavezethető meghibásodások, törések

(pl.: szénkefekopás, javítókészlet csere, zsírzás, kábelsérülések, kábeltörés), valamint a megmunkáló szerszámok kopása ( tárcsafűrész, gyalukés, fúrófej, marótárcsa, vágókés, stb.).

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézését a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet, a közületi vásárlók estében Ptk. erre vonatkozó előírásai alapján intézzük. A garanciális javítás időtartamát illetően: „ A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a javítást vagy cserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze”. A jótállás időtartama a javítás idejével meghosszabbodik. Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül rendeltetésszerű használat mellett – a termékbe épített biztonsági elemeket kivéve – gyártási vagy anyaghibára visszavezethető okból meghibásodott, és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza – a vevő kívánságára – azt azonos típusú termékre kell cserélni. A meghibásodás eredetét kereskedelmi oldalról, csak a BOSCH Központi Márkaszerviz bírálhatja el. Kereskedelmi egységek cserét nem bonyolíthatnak le, a cserekészüléket a fogyasztó részére a BOSCH szerviz adja át online-szerszám. A meghibásodott készülék átvétele a vásárlás helyén, azaz az áruházláncok vevőszolgálatánál, illetőleg BOSCH szakkereskedőnél történhet. A javítás – a gyári minőség biztosítása érdekében a – BOSCH központi márkaszervizében történik. A megjavított vagy csere készüléket a BOSCH Kft. visszajutatja a beküldő címére. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Vita esetén a fogyasztónak jogában áll erre feljogosított intézménytől vagy személytől szakvéleményt kérni.

Hibás teljesítés estén jogosult:

  • a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet.
  • b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A termékcsere esetén a jótállás időtartama újra kezdődik. Ha cserére nincs lehetőség – a vevő választása szerint – a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

Ha a hiba jellege (pl. a termék javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a fogyasztó a törvényből eredő jogait a bíróságokon érvényesítheti. A fogyasztó vásárlástól való elállására vonatkozó joga a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi törvény alapján akkor áll fenn, ha a hiba nem javítható ki, a kötelezett a hiba javítását nem vállalja, vagy a hiba kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és a jogosult érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Garancia
© 2007-2012 Promise Kft. Minden jog fenntartva WebDeb
nagyító feliratkozás